کمترین: 
920.3
بیشترین: 
920.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 10 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 10 آبان 1396 , 920.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":920.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399