کمترین: 
932.4
بیشترین: 
932.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 10 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 آبان 1396 , 932.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":932.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399