کمترین: 
427.5
بیشترین: 
427.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 10 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 آبان 1396 , 427.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":427.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399