کمترین: 
546.5
بیشترین: 
546.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 10 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 آبان 1396 , 546.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":546.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399