کمترین: 
417.2
بیشترین: 
417.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 10 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 آبان 1396 , 417.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":417.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399