کمترین: 
3500
بیشترین: 
3500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 آبان 1396 , 3500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":3500}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399