کمترین: 
2678.4
بیشترین: 
2678.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 10 آبان 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 آبان 1396 , 2678.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":2678.4}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399