کمترین: 
2710
بیشترین: 
2710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 10 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 آبان 1396 , 2710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":2710}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399