کمترین: 
3070.6
بیشترین: 
3070.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 10 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 آبان 1396 , 3070.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":3070.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399