کمترین: 
528
بیشترین: 
528
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 10 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 آبان 1396 , 528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":528}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399