کمترین: 
921.6
بیشترین: 
921.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 10 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 آبان 1396 , 921.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":921.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399