کمترین: 
952
بیشترین: 
952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 10 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 10 آبان 1396 , 952 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":952}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399