کمترین: 
4639.6
بیشترین: 
4639.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 10 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 10 آبان 1396 , 4639.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":4639.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399