کمترین: 
4066.3
بیشترین: 
4066.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 10 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 10 آبان 1396 , 4066.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":4066.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399