کمترین: 
3496.5
بیشترین: 
3496.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 10 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 10 آبان 1396 , 3496.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":3496.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399