کمترین: 
23.33
بیشترین: 
1280.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275.26
زمان: 
8/10 23:50
قیمت اونس طلا امروز 10 آبان 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 10 آبان 1396 , 1275.26 است.

تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399