کمترین: 
7.14
بیشترین: 
7.14
قیمت ذغال سنگ امروز 9 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 آبان 1396 , 7.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 22:40","price":7.14}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399