کمترین: 
673000
بیشترین: 
673000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 9 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 آبان 1396 , 673000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 13:30","price":673000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399