کمترین: 
9
بیشترین: 
9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر سوریه امروز 9 آبان 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 9 آبان 1396 , 9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 13:00","price":9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399