کمترین: 
1100
بیشترین: 
1100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 9 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 آبان 1396 , 1100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 11:50","price":1100}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399