کمترین: 
4052
بیشترین: 
4057
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4052
زمان: 
8/9 17:40
قیمت دلار امروز 9 آبان 1396

قیمت دلاردر تاریخ 9 آبان 1396 , 4052 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 11:30","price":4053},{"date":"1396/08/09 12:00","price":4054},{"date":"1396/08/09 12:10","price":4052},{"date":"1396/08/09 12:20","price":4053},{"date":"1396/08/09 12:30","price":4054},{"date":"1396/08/09 12:40","price":4057},{"date":"1396/08/09 13:00","price":4056},{"date":"1396/08/09 13:10","price":4055},{"date":"1396/08/09 13:30","price":4054},{"date":"1396/08/09 13:50","price":4056},{"date":"1396/08/09 14:00","price":4055},{"date":"1396/08/09 14:20","price":4056},{"date":"1396/08/09 14:40","price":4057},{"date":"1396/08/09 14:50","price":4056},{"date":"1396/08/09 15:00","price":4057},{"date":"1396/08/09 15:10","price":4056},{"date":"1396/08/09 15:40","price":4057},{"date":"1396/08/09 16:40","price":4056},{"date":"1396/08/09 16:50","price":4055},{"date":"1396/08/09 17:40","price":4052}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399