کمترین: 
4172
بیشترین: 
4177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 آبان 1396 , 4177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 10:50","price":4172},{"date":"1396/08/09 11:40","price":4175},{"date":"1396/08/09 12:50","price":4173},{"date":"1396/08/09 13:30","price":4177}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399