کمترین: 
495
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 9 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 آبان 1396 , 495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 10:10","price":497},{"date":"1396/08/09 11:50","price":496},{"date":"1396/08/09 13:30","price":495}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399