کمترین: 
486
بیشترین: 
487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 9 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 آبان 1396 , 486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 10:10","price":487},{"date":"1396/08/09 11:50","price":486}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399