کمترین: 
3244
بیشترین: 
3252
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 9 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 آبان 1396 , 3246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 10:10","price":3252},{"date":"1396/08/09 11:40","price":3251},{"date":"1396/08/09 11:50","price":3248},{"date":"1396/08/09 12:10","price":3247},{"date":"1396/08/09 13:10","price":3246},{"date":"1396/08/09 13:20","price":3245},{"date":"1396/08/09 15:40","price":3244},{"date":"1396/08/09 16:20","price":3246}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399