کمترین: 
381072
بیشترین: 
381500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 9 آبان 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 آبان 1396 , 381286 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 10:06","price":381250},{"date":"1396/08/09 10:36","price":381429},{"date":"1396/08/09 10:42","price":381500},{"date":"1396/08/09 10:54","price":381429},{"date":"1396/08/09 12:00","price":381322},{"date":"1396/08/09 13:12","price":381250},{"date":"1396/08/09 15:36","price":381072},{"date":"1396/08/09 15:48","price":381108},{"date":"1396/08/09 16:12","price":381286}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399