کمترین: 
2058
بیشترین: 
2058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 9 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 آبان 1396 , 2058 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":2058}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399