کمترین: 
60.3
بیشترین: 
60.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 9 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 آبان 1396 , 60.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":60.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399