کمترین: 
10523.2
بیشترین: 
10523.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 9 آبان 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 آبان 1396 , 10523.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":10523.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399