کمترین: 
2568.6
بیشترین: 
2568.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 آبان 1396 , 2568.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":2568.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399