کمترین: 
3316.4
بیشترین: 
3316.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 آبان 1396 , 3316.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":3316.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399