کمترین: 
300.1
بیشترین: 
300.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 9 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 آبان 1396 , 300.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":300.1}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399