کمترین: 
923.4
بیشترین: 
923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 9 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 آبان 1396 , 923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":923.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399