کمترین: 
932.1
بیشترین: 
932.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 9 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 آبان 1396 , 932.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":932.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399