کمترین: 
11543.4
بیشترین: 
11543.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 9 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 آبان 1396 , 11543.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":11543.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399