کمترین: 
546.4
بیشترین: 
546.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 9 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 آبان 1396 , 546.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":546.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399