کمترین: 
3508.9
بیشترین: 
3508.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 آبان 1396 , 3508.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":3508.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399