کمترین: 
2722
بیشترین: 
2722
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 9 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 آبان 1396 , 2722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":2722}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399