کمترین: 
3088.8
بیشترین: 
3088.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 9 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 آبان 1396 , 3088.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":3088.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399