کمترین: 
527.5
بیشترین: 
527.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 9 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 آبان 1396 , 527.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":527.5}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399