کمترین: 
924.6
بیشترین: 
924.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 9 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 آبان 1396 , 924.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":924.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399