کمترین: 
951.7
بیشترین: 
951.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 9 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 9 آبان 1396 , 951.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":951.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399