کمترین: 
4615
بیشترین: 
4615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 9 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 آبان 1396 , 4615 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":4615}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399