کمترین: 
4065.9
بیشترین: 
4065.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 9 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 آبان 1396 , 4065.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":4065.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399