کمترین: 
3495.4
بیشترین: 
3495.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 9 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 آبان 1396 , 3495.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/09 09:10","price":3495.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399