کمترین: 
1268.96
بیشترین: 
1277.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1270.95
زمان: 
8/9 23:55
قیمت اونس طلا امروز 9 آبان 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 9 آبان 1396 , 1270.95 است.

تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399