کمترین: 
10550
بیشترین: 
10550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 8 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 آبان 1396 , 10550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 14:10","price":10550}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399