کمترین: 
672000
بیشترین: 
672000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 8 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 آبان 1396 , 672000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 12:30","price":672000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399