کمترین: 
499
بیشترین: 
500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 8 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 آبان 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 12:20","price":500},{"date":"1396/08/08 16:30","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399