کمترین: 
488
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 8 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 آبان 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 12:20","price":489},{"date":"1396/08/08 16:20","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399